Automatické zapalování

Generátor jisker zapálí po stlačení a pootočení knoflíku zvolený hořák.