Reklamační list

Odstoupení od smlouvy - reklamační list na poškozené zboží

 

Reklamující:

 

Jméno: ….....................................................................................................................................

Adresa: .......................................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................................................................

Email: .........................................................................................................................................

 

Dodavatel: Able consulting s.r.o. Nadejmlejnská 600/1 198 00 Praha 9.

 

Číslo prodejního dokladu: ..........................................................................................................

Datum prodeje:  .........................................................................................................................

Číslo objednávky: .......................................................................................................................

Označení reklamovaného zboží: ................................................................................................

Výrobní číslo: ..............................................................................................................................

Sériové číslo: ...............................................................................................................................

 

Popis závady – poškození : .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Obsah balení při předání: ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

 

Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.

 

 

Datum a podpis reklamujícího

 

………………………………………………….

 

Able consulting s.r.o. Nademlejnská 600/1 198 00 Praha 9  ,  www.ablelektro.cz

e-mail: info@ablelektro.cz  IČO: 06201296, DIČ: CZ06201296, zapsané v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 278008