Reklamační řád

Reklamace platné od 1. 10. 2016

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele (z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, z.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listě jednotlivého zboží (minimálně 24 měsíců záruka). Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. V případě výskytu vady zboží, na kterou se vztahuje záruka, kupující může uplatnit zajištění opravy v autorizovaném servisu, nebo u prodejce.

Kupující je povinen zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození, vyhotoví se písemný záznam s přepravcem o poškození na přepravní list s kopií a bezprostředně se kupující dohodne s prodávajícím na způsobu řešení. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat.

O výrobní vadě, která brání řádnému užívání zakoupeného zboží, doporučujeme bez zbytečného odkladu vyrozumět neprodleně prodávajícího a to nejlépe do 2 dnů od převzetí zboží na adresu info@ablelektro.cz .Pověřený pracovník prodávajícího bude kupujícího kontaktovat s řešením vzniklé situace.

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží během záruční doby (na základě posouzení a písemného vyjádření autorizovaného servisního střediska) bude toto zboží vyměněno za nové, bezvadné, případně vráceny peníze. V případě zjištění vady odstranitelné, bude vada odstraněna v nejkratším možném termínu. Nejpozději v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po předložení nabývacích dokladů provede záruční opravu pouze příslušný autorizovaný servis. Autorizovaný servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení