Indikace nasycení filtru

Signalizuje nutnost vyčištění tukových filtrů pro zachování optimálního výkonu.