pyrolytické čištění

PYROLYSE

Pyrolytické čištění

Ohřátím trouby na 500 C se aktivuje samočistící systém, který spálí všechny zbytky potravin na jemný popel. Lze si vybrat mezi 3 programy pyrolýzy v závislosti na stupni znečištění. Poté je potřeba pouze vytřít popel a prach vlhkým hadříkem a trouba vypadá znovu zázračně čistá.